Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o.
Sládkovičova 10, 96301 Krupina