Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o.
Sládkovičova 10, 96301 Krupina
image
Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o.

Vitajte v našom zariadení

V Domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. poskytujeme sociálne služby v zmysle § 35 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V Domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. sa poskytuje celoročná pobytová služba formou odborných činností, obslužných činností a ďalších činností.
ttm_single_image-wrapper
Mgr. Štefan Turák

Riaditeľ zariadenia