Umiestnenie

Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. má kapacitu 38 lôžok. V prípade, ak z dôvodu plnej obsadenosti lôžok nie je možné Vašej žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby vyhovieť, bude Vaša žiadosť zaradená do poradovníka čakateľov na posledné miesto.

Po doručení predvolania k nástupu žiadateľa do Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. je tento povinný do dvoch dní oznámiť svoje rozhodnutie či nastúpi, alebo nie a aké sú dôvody v prípade, že nenastúpi na pobyt.

Ak sú dôvody oprávnené (napr. dlhodobý pobyt v nemocnici) môže žiadosť zotrvať v poradovníku na tom istom mieste. Ak predvolaný z osobných dôvodov odmietne nastúpiť, ale trvá na evidencii žiadosti, je táto žiadosť presunutá na posledné miesto v poradovníku.