Stravovanie

V domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. sa podávajú 2 druhy stravy:

  • racionálna – štyrikrát denne
  • diabetická – päťkrát denne

Klientom, ktorí trpia žalúdočnými ťažkosťami alebo majú problémy pri konzumovaní stravy sa mäsité jedlá mixujú.

Strava sa podáva a konzumuje v jedálni. Klientom, ktorí sa pre nemoc dočasne nemôžu stravovať v jedálni, prináša k lôžku stravu personál zdravotného úseku. Imobilným klientom na izby prináša stravu a pomáha pri podávaní stravy personál zdravotného úseku.

12082013379