Pracovná činnosť

Je v osobnom záujme každého obyvateľa Domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o., aby sa podľa svojich záujmov a zdravotného stavu zúčastňoval pracovnej činnosti v prospech seba a domova sociálnych služieb.

23

Pracovnú činnosť organizujú sociálne pracovníčky v spolupráci s hlavnou sestrou, rehabilitačnou sestrou, zamestnancami zdravotného úseku. Jedná sa hlavne o činnosti udržiavania hygieny prostredia:

  • prezliekanie posteľného prádla
  • upratovanie skrine a nočného stolíka
  • štopkanie ponožiek, prišívanie gombíkov
  • udržiavanie kvetín
  • pečenie a výzdoba perníkov
  • odnášanie použitého riadu zo stolov v jedálni klientov
  • nákupy klientov so sociálnymi pracovníčkami a pod.
51
p1020618