Kultúrna činnosť

 • organizovanie kultúrnych programov pri príležitosti sviatkov – veľkonočných, vianočných,
  Deň matiek, Deň žien, mesiac úcty k starším ľuďom – v spolupráci s deťmi MŠ a žiakmi ZŠ,
  záujmových krúžkov, cirkvi a pod
 • organizovanie spoločných výletov po Slovensku
 • organizovanie návštev iných zariadení sociálnych služieb
 • spoločné posedenia a tanečné zábavy pri rôznych príležitostiach
 • organizované posedenia pri ohni, opekania
 • čítanie kníh, novín a časopisov
 • sledovanie TV, videa, počúvanie hudby
p1030512
p1020999
p1020905