História

Mesto Krupina patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Mestské práva dostalo už v roku 1238. Na základe bohatých archeologických nálezísk môžeme predpokladať, že okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej (2400 – 1900). Svedčia o tom nálezy medených sekier, dlátok a ozdobné predmety zo staršej doby bronzovej, zvyšky kultúry popolnicových polí, keramika a žiarové hroby z obdobia lužickej kultúry. Najstaršia písomná zmienka o území, v  ktorom vznikla Krupina, je v listine Bela II. z roku 1135.

Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o., sídli v bude bývalého piaristického kláštora na Sládkovičovej ulici v Krupine a bol založený v zmysle zákona č. 213/97 Z. z. o neziskových organizáciách, dňa 9. 6. 2004.

Piaristi tiež  nazývaní Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej zbožných škôl alebo Rád zbožných škôl sú chudobný  rehoľný rád. Ich hlavným poslaním je pedagogika.

Piaristi boli povolaní do Krupiny v záujme pozdvihnutia duševnej a kultúrnej úrovne jej obyvateľov v roku 1720 a neskôr začali stavať kolégium. K preslávenému piaristickému gymnáziu, nariadením Márie Terézie roku 1777  pribudla i tzv. normálna škola.